CENÍK

Platí od 1.1.2018        
Ceny bez DPH 21%        

       
Základní ceny:        
Lokalita Doba pronájmu
   1 měsíc  3 měsíce  6 měsíců  12měsíců
Města mimo krajských 5000 9600 16000 25000
Krajská města  6000 11520 19200 30000
Loga na 4 číselnících 8000 12000 20000 32000
         
Cena za umístění   individual  .  
1loga na 1 číselníku   = kalkulace    

       
Slevy  za dlouhodobé pronájmy:      
2.rok 3%      
3.rok 14%      
         

       
Ceny za více ploch na stejných hodinách:    
/koeficienty pro přepočet  základní jednotkové ceny/:    
         
Počet ploch na hodinách současně        
1 2 3 4
Koeficient 1 0.96 0.94 0.91
Příklad :        
Praha /1 rok 30000 57600 84600 109200
Pardubice/6 měsíců 16000 30720 45120 58240
         
Množstevní slevy na reklamní akce:      
/ pouze při objednávce ploch na 5 a více hodinách/    
Finanční objem Kč nad 250000,- nad 500000,- nad 1000000,- více 1500000,-
Sleva % 10% 15% 30% individuálně

       
Ceny výroby 1 kusu reklamní folie:       


 
1.900  / výroba samolep.fotografie +nalepení /  


       

Při výrobě většího množství ploch poskytujeme výrazné množstevní slevy!