Umístění hodin dle krajů:

PÍSEK


72.jpg 72m.jpg
číslo hodin: 72
město: Písek
lokalita: nádraží ČSAD
poloha: hlavní dopravní tah
druh zástavby: obytná čtvrť, průmyslová zóna
intenzita provozu: 
pěšího: silný
automobilového: silný
v blízkosti se nachází:nádraží ČSAD, ČD
 parkoviště
 bufet
 cestovní kancelář Saturn
 stánek PNS
 nákupní centrum
doplňující údaje: hodiny jsou umístěny u vjezdu na nádraží ČSAD, v bezprostřední blízkosti silnice vedoucí do centra města a obchvatu Praha - Plzeň a Č. Budějovice