NAPSALI O NÁS

časopis STRATEGIE: autor: Daniel Köppl

I hodiny jsou reklamou

Velkým hitem ve venkovní reklamě se v zemích Evropské unie stává městský mobiliář. V České republice jsou to reklamní hodiny, které jsou prvními vlaštovkami prosazování tohoto trendu u nás. ...

Důvodem pro tento stav je nejen to, že bývá lépe umístěn než billboardy a bigboardy, které jsou z center měst stále více městskými zastupitelstvími vytlačovány, ale i způsob vnímání městského mobiliáře spotřebiteli. Ti ho totiž nepojímají pouze jako reklamu, ale i jako funkční věc, která jim pomáhá. ...

Pravděpodobně nejrozšířenější součástí městského mobiliáře jsou ve městech České republiky reklamní hodiny. ...

O tom, že hodiny bývají středem pozornosti, vědí architekti již dávno, a proto není žádnou zvláštností, že hodiny najdeme na místech, která na sebe chtějí poutat pozornost. I reklamní hodiny se drží podobných pravidel. ...

Reklamní hodiny jsou umisťovány v centrech měst, v turisticky vyhledávaných lokalitách a na hlavních dopravních tepnách. ...

Samozřejmostí je prosvětlení reklamy, které posunuje tento sektor téměř stoprocentně do oblasti 24 hodinových médií. ...

S relativně velkým ohlasem se setkávají reklamní hodiny i jako navigační systém, který upozorňuje na pobočky zastoupení celorepublikových společností. Takovému účelu ostatně například společnost VISIA podřizuje i design hodin, který v takovém případě nezahrnuje klasický miniboard, ale pouze malou plochu, která je určena pro jméno společnosti, a šipky.

Boardy stokrát jinak

Pod termínem venkovní reklama si většina lidí představí billboard. A to i navzdory skutečnosti, že kromě tohoto média existuje jenom na českém trhu více než 15 různých jiných nosičů venkovní reklamy. ...

Jana Kratěnová, ředitelka firmy H-Média, která se specializuje na miniboardy v jasně specifikovaných prostorech, se domnívá, že současná pozice alternativních médií je u některých mediálních agentur nedoceněná především kvůli konzervativnosti lidí pracujících v oblasti mediálního plánování. ...

U alternativních médií nelze uplatnit trik používaný billboardovými agenturami, který spočívá v tom, že plakát vyvěsí na billboardu v blízkosti bydliště zadavatelova ředitele. Důvodů, proč podobný trik, je hned několik - jen málokdo má totiž u místa, kde bydlí, prostor pro reklamní hodiny, bigboard či koleje, kam by šlo zaparkovat tramvaj vyzdobenou reklamou. ...

Hodiny - sebevědomé médium

Jedním z nejrozšířenějších médií venkovní reklamy jsou v současné době reklamní hodiny. ...

Nemalou výhodou hodin je i fakt, že vzhledem k relativně vysokým nákladům spojeným s jejich pořízením jsou všechny postaveny legálně. Pavel Vrzala ze společnosti VISIA Reklama vidí i v této skutečnosti značnou přednost před ostatními poskytovateli venkovní reklamy.

Strategie news

Domníváte se, že je třeba zatřepat jenom s lidmi v oboru, nebo taky trošku s reklamou takovou? S tou je třeba zatřepat dokonce pořádně! A jestli můžete, tak tohle prosím podtrhněte! Myslím si, že jsme už tak dva tři roky na zcela stejné úrovni a vůbec se nehýbeme dopředu. A důvod je asi tentýž. Zdá se, že všechno klidně a pohodlně funguje. Agentury běží, klienti, alespoň ti větší, jakž takž prodávají, reklamní kampaně jakž takž vypadají - tak proč něco měnit? Ale když se podíváte na to, co bylo třeba v posledních třech letech včetně loňska v Louskáčku, zjistíte, že tam nebylo naprosto nic nového, žádný posun. Např. venkovní reklama totálně ustrnula, jeden plakát je horší než druhý, jako kdybychom všichni usnuli. Nikde žádný drive vpřed, nikde nic výjimečného, u čeho by si člověk mohl říci: " Sakra, to je pěkný, a je to od nás z Česka!" ...

Ono vlastně z hlediska reklamy vždycky jde o to buď za ni utratit víc než konkurence, nebo ji dělat chytřeji než ona. A být chytřejší než konkurence znamená být jiný, jít cestou, která není úplně vyšlapaná, tedy svým způsobem riskovat.